Home

UPOZORNENIE

V súvislosti s mimoriadnou situáciou je úrad pre verejnosť zatvorený až do odvolania.

Telefonáty vybavujeme v:

  • pondelok 8.00 - 15.00

  • stredu 8.00 - 16.00

Môžete nás kontaktovať aj písomnou formou poštou alebo na euhustak@gmail.com alebo bohumil.hustak@ske.sk


Exekútorský úrad Ing. JUDr. Bohumila Husťáka funguje od roku 1997, čím sa radí k jedným z najstarších v Slovenskej republike. Vďaka dlhoročným skúsenostiam ponúka komplexné a profesionálne služby v oblasti exekučného konania.

S čím sa môžete obrátiť na exekútorský úrad?

Exekútorský úrad poskytuje služby všetkým občanom a právnickým osobám, ak majú:

  • právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie

  • právoplatný a vykonateľný európsky exekučný titu

  • notársku zápisnicu s doložkou vykonateľnosti

  • právoplatné a vykonateľné osvedčenie o dedičstve

  • schválený právoplatný a vykonateľný zmier

a ktoré neboli dobrovoľne splnené 


V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Exekútora menuje a odvoláva Minister spravodlivosti a štátny dohľad nad činnosťou exekútorov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR. Poverenie na vykonanie exekúcie vydáva súd.